|
Ακορντεόν
Το ακορντεόν είναι μικρό φορητό όργανο σε σχήμα κουτιού, με μεταλλικές γλωττίδες, οι οποίες μπαίνουν σε παλμική κίνηση από τον αέρα που διοχετεύεται μέσω φυσερού. Η αρχή παραγωγής ήχου στο ακορντεόν είναι ίδια με της φυσαρμόνικας, με τη διαφορά ότι αυτό διαθέτει φυσερό και κουμπιά για την απόδοση των απαιτούμενων φθόγγων. Όπως το πιάνο, έτσι και το ακορντεόν είναι ένα πληκτροφόρο όργανο με έκταση 3 1/ 2 οκτάβες.

Αναλυτικά στοιχεία
Αρμόνιο
Το Αρμόνιο είναι ηλεκτρικό μουσικό όργανο με πλήκτρα της δωδεκάφθογγης κλίμακας, που αντικατέστησε ως φορητό όργανο το κλασικό εκκλησιαστικό όργανο, που ήταν μόνιμα εγκατεστημένο σε εκκλησιαστικούς χώρους, λόγω των τεραστίων διαστάσεών του.

Αναλυτικά στοιχεία