|
Πούλης Λευτέρης | Ικαρία | Μουσικά δίκτυα
1. Φοξ ανγγλέ
Μαντριά Ικαρίας | 2008
οργανικό φοξ ανγγλέ
Λευτέρης Πούλης ή «Σκάτζακας», βιολί, Λεωνίδας Τσαντίρης, λαούτο
Προέλευση:
Ερευνητής: Νίκος Διονυσόπουλος
Ηχοληψία: Νίκος Διονυσόπουλος
2. Μπόρκα [Πόλκα] καριώτικη
Μαντριά Ικαρίας | 2008
οργανικό πόλκα
Λευτέρης Πούλης ή «Σκάτζακας», βιολί, Λεωνίδας Τσαντίρης, λαούτο
Προέλευση:
Ερευνητής: Νίκος Διονυσόπουλος
Ηχοληψία: Νίκος Διονυσόπουλος
3. Ταξίμι Χιτζάζ
Μαντριά Ικαρίας | 2008
οργανικό
Λευτέρης Πούλης ή «Σκάτζακας», βιολί, Λεωνίδας Τσαντίρης, λαούτο
Προέλευση:
Ερευνητής: Νίκος Διονυσόπουλος
Ηχοληψία: Νίκος Διονυσόπουλος
4. Καρώτικος λυρίστικος
Μαντριά Ικαρίας | 2008
οργανικό καριώτικος
Λευτέρης Πούλης ή «Σκάτζακας», βιολί, Λεωνίδας Τσαντίρης, λαούτο
Προέλευση:
Ερευνητής: Νίκος Διονυσόπουλος
Ηχοληψία: Νίκος Διονυσόπουλος