|
Κάλαντα Φώτων
Κοντιάς | 2001
κάλαντα
Ελένη Ψωμά-Φραγκάκη, Ελισάβετ Χρυσοχόου, τραγούδι
Προέλευση: «Κιβωτός του Αιγαίου» – Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο. Λήμνος
Ερευνητής: Βασίλης Βέτσος, Θωμάς Αποστολόπουλος
Ηχοληψία: Βασίλης Βέτσος