|
Του Αγίου Βασιλείου
Ψαρά | 1997
κάλαντα
Ευαγγελία Καραγιώργη
Προέλευση: «Κιβωτός του Αιγαίου»
Ερευνητής: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Ηχοληψία: Δημήτρης Παπαγεωργίου