Η Στρατούλα Σταυρακέλλη τραγουδάει το Καταλόγι της Παναγιάς σε ηχογράφηση στο Αναγνωστήριο Αγιάσου

Αγιάσος, Λέσβος | 1996 | Αρχείο `Κιβωτός του Αιγαίου`, 1996