Χορός στο πανηγύρι Πελόπης

Πελόπη, Λέσβος | 2003 | Αρχείο Αλεξάνδρας Σαλίμπα