|
| Λήμνος | Δρώμενα
Εκδήλωση Λημνιακής παροικίας στην Αυστραλία.
» Αυστραλία |
Εκδήλωση Λημνιακής παροικίας στην Αυστραλία.
» Αυστραλία |
Γλέντι σε σπίτι στον Κοντιά Λήμνου
» Κοντιάς, Λήμνος |
Καρναβάλι Παναγιάς Λήμνου
» Παναγιά, Λήμνος | 1990
Χορός από εκδήλωση στον Κάσπακα Λήμνου.
» Κάσπακας, Λήμνος |
Χορός συλλόγου Πορτιανού Λήμνου
» Πορτιανού, Λήμνος | 1995
Χορός συλλόγου Πορτιανού Λήμνου
» Πορτιανού, Λήμνος | 1995
Χορός συλλόγου Πορτιανού Λήμνου
» Πορτιανού, Λήμνος | 1995
Χορός συλλόγου Πορτιανού Λήμνου
» Πορτιανού, Λήμνος | 1995