|
| Χίος | Δρώμενα
Κάλαντα του Αγ Βασιλείου στα Χάλανδρα, Χϊος
» Χάλανδρα, Χϊος |
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος. Αναπαράσταση συγκρούσεων με πειρατές
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος. Χορός στην πλατεία
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος. Χορός στην πλατεία
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Έθιμο `Μόστρα` στα Θυμιανά, Χϊος. Χορός στην πλατεία
» Θυμιανά, Χίος | 1997
Γυναίκες τραγουδούν το τραγούδι του Αγίου Γεωργίου και χορεύουν δετό στους Ολύμπους, Χϊος
» Ολύμποι, Χίος | 1997
Γλέντι με το Συγκρότημα Σαραγούδα (ούτι) στα Χάλανδρα Χίου
» Χάλανδρα, Χϊος | 1990
Γλέντι με το Συγκρότημα Σαραγούδα (ούτι) στα Χάλανδρα Χίου
» Χάλανδρα, Χϊος | 1990